ОБИТЕХ ЕООД - внос, продажба и производство на силозно оборудване

Монтаж на силозните стопанства
Основно наше преимущество е, че ние единствени предлагаме монтаж на силозните стопанства за разлика от конкурентите ни, както и гаранционно и следгаранционно обслужване. Основните цели на ОБИТЕХ ЕООД са свързани с достигане и поддържане на висок пазарен дял, при засилваща се конкуренция, чрез предлагане на пълен комплект съоръжения, машини и услуги, прилагане на гъвкава ценова политика с нови финансови инструменти и ориентиране към всички групи клиенти.

ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛОЗИ

Ние извършваме следните дейности: продажба, производство и обслужване на силозно оборудване за зърнобази, фуражни комплекси и други. Официален представител сме на турската фирма за производство на силози ОБИ – АЛТУНТАШ – сертифицирана с европейски сертификат за качество. За цялостното изграждане и оборудване на зърнобази работим френския консорциум CFCAI – наш основен доставчик на зърнопочистваща техника и сушилни.ОБИТЕХ ЕООД сертификати: