ОБИТЕХ - проектиране, производство и монтаж на силозни стопанства

Фирма ОБИТЕХ ЕООД е на българския пазар от края на 2002 г. и бе създадена с конкретна цел – производство и продажба на силозно оборудване на територията на България. Към този момент има въведени в експлоатация над 1 000 000 тона в България, Гърция и Румъния.

ОБИТЕХ ЕООД е вписано в Камарата на строителите в България, Централен професионален регистър на строителя с Удостоверение № І-007285 – строежи І група от първа до пета категория. Срокът на изпълнение на строително монтажните работи, както и тяхното качество вече не зависят от строителни фирми – подизпълнители.

Монтаж на силозните стопанства

Основно наше преимущество е, че ние единствени предлагаме монтаж на силозните стопанства за разлика от конкурентите ни, както и гаранционно и следгаранционно обслужване. Основните цели на ОБИТЕХ ЕООД са свързани с достигане и поддържане на висок пазарен дял, при засилваща се конкуренция, чрез предлагане на пълен комплект съоръжения, машини и услуги, прилагане на гъвкава ценова политика с нови финансови инструменти и ориентиране към всички групи клиенти.

Продажба, производство и обслужване на силозно оборудване за зърнобази и фуражни комплекси

Ние извършваме следните дейности: продажба, производство и обслужване на силозно оборудване за зърнобази, фуражни комплекси и други. Официален представител сме на турската фирма за производство на силози ОБИ – АЛТУНТАШ – сертифицирана с европейски сертификат за качество. За цялостното изграждане и оборудване на зърнобази работим с датските фирми „Kongskilde“ и „Damas“ и френския консорциум CFCAI – наши основни доставчици на зърнопочистваща техника и сушилни.

Зърнобази по индивидуален проект

Разполагаме със собствена производствена база и започнахме реконструкцията й във фабрика за производство на транспортна техника за зърнобази – елеватори, шнекове, редлери. Вече имаме собствено произвоство на тези елементи, което доведе до понижаване на себестойността на предлагания продукт – силозно складово стопанство. Един осигурен вътрешен и международен пазар, ще ускори окомплектовката на необходимото оборудване. Всяка зърнобаза се изгражда по индивидуален проект, съобразен със спецификата на терена, отстоянието от вече съществуващи сгради, желанието на инвеститора. Собственото производство може по-лесно да изпълни тези, на практика, единични поръчки – за дължина, диаметър и мощност, което ще ни направи по-гъвкави и бързи при изпълнението на заданието. Ставаме по експедитивни и при поддръжката и по-бързото отстраняване на възникнали проблеми в транспортните съоръжения, тъй като при периферните системи – редлери, шнекове и елеватори има най-висока степен на амортизация, вследствие високата експлоатационна натовареност. Произвежданите от фабриката транспортни системи намират широко приложение не само в зърнобазите, но и в мелници, ферми, преработвателни предприятия и др.

Благодарение на собственото ни производство на елеваторни системи, които са надеждно и дългосрочно решение, обезпечаваме подготовката, транспорта и съхранението на зърнените култури, осъществяващо се на високо технологично ниво. Ние непрекъснато работим в посока на подобряване на продукцията, чрез което имаме възможност да предложим пълен спектър оборудване, необходимо за успешната реализация на сложни инженерни и технологични проекти.

ОБИТЕХ ЕООД ИМА ИЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ СЕРТИФИКАТИ:
Системата за управление е оценена от TQCSI BULGARIA Ltd
ISO 14001:2004 – издаден на 11.07.2013 – валиден до 10.07.2016г.
OHSAS 18001:2007 – издаден на 11.07.2013 – валиден до 10.07.2016г.
ISO 9001:2008 – издаден на 11.07.2013 – валиден до 10.07.2016
Удостоверение от Камарата на строителите в България № І – NV 010005 – първа група – валиден до 30.09.2015 г.ОБИТЕХ ЕООД сертификати: