Редлери

Редлерите ОБИТЕХ осигуряват транспортирането на зърнените култури, а методът е максимално икономически изгоден и с висока производителност.

Редлери

Редлерът осигурява транспортиране на зърно или семена хоризонтално или под ъгъл, без това да предизвиква нараняването или разпиляването им. Методът е максимално икономичен  и с висок капацитет.Редлерът се състои от задвиждаща и обтягаща станции, транспорни канали и резлерна верига. Редлерната верига е високо- якостна, втулково ролкова, термообработена. Зъбните колела на редлера са изработени от стомана и са закалени допълнително чрез циментация. Модулната конструкция и болтовите връзки осигурават лесна подръжка и ремонт на редлера.

Капацитетът на редлерите е от 20t/h до 200t/h.

Редлери


ОБИТЕХ ЕООД сертификати: