Реконструкция и модернизация на съществуващи зърнобази

Предлагаме решения за реконструкция и модернизация на съществуващи и остарели предприятия за съхранение и обработка на зърно и други култури. Обикновено това са стари бетонни бункери с физически и технологично остаряло оборудване, чиято поддръжка и ремонт са скъпи и нерентабилни . Нашите специалисти предлагат конкретни проекти за "нов живот", на базата на оптимизиране на производството на зърнобазите. Проектите включват не само подмяна на транспортни линии, но и технологично преоборудване и автоматизация на производствения процес.ОБИТЕХ ЕООД сертификати: