ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Вентилационната система се изгражда в съответствие с капацитета на конкретния силоз и характеристиката на зърното.

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Вентилационни системи

Вентилационната система се изгражда в съответствие с капацитета на конкретния силоз и характеристиката на зърното. Тя се монтира в бетона при изграждането на бетонния фундамент, за да изпълнява оптимално своите функции. Вентилационните канали са покрити с усукани и перфорирани поцинковани листове. Вентилационните канали позволяват лесното освобождаване на образуваната прах и пестициди във вътрешността на силоза.

Въздуховодите, монтирани на покривната конструкция на силоза са наклонени и са с телени мрежи, което предотвратява проникването на птици и други чужди тела в силоза. Наклонът не позволява проникването на дъжд и на сняг.

ОБИТЕХ използва ALFAN радиални и аксиални вентилатори, с различен капацитет, според културите, съхранявани в силоза, конкретните характеристики и условия на съхранение.

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ


ОБИТЕХ ЕООД сертификати: